Discovery Coaching

Bennewicz Instytut Kognitywistyki

DISCOVERY & DESIGN THINKING BY COGNITIVE SCIENCE

Odkrywanie i myślenie twórcze z wykorzystaniem nauk kognitywnych

Warsztat odbywa się w czasie egzotycznej podróży. Napotykane miejsce, sytuacje, ludzie są pretekstem do treningu oraz świadomych refleksji uczestników. Proces rozwojowy odbywa się począwszy od spotkania grupy na lotnisku praktycznie w każdym momencie wspólnego podróżowania aż do chwili odbycia egzaminu pod koniec wyprawy. Egzamin będzie miał formę praktyczną. Polegał będzie na wykonaniu zadania kreatywnego w realiach podróży.

Każda sytuacja w czasie wyprawy może być pretekstem do podjęcia świadomej refleksji, treningu lub ćwiczenia kognitywnego dla uczestników. Cały proces przebiega z superwizją, czyli omawianiem dyanmiki zmian, odkryć oraz procesów osobistych.

Warsztat odbywa się wokół kilku idei scalających

Discovery

Odkrywanie osobistych zasobów dzięki procesowi podróży (podróż bohatera). Inspiracją do zmiany i refleksji są wydarzenie, miejsca, sytuacje doświadczane w czasie podróży.

Design thinking

Myślenie twórcze, projektowe oraz kreatywność w działaniu.

Cognitive science

Praktyczne zastosowanie nauk kognitywnych jako bazy do ćwiczeń, treningów i eksperymentów z wykorzystaniem zjawiska neuroplastyczności mózgu. Polega ono na uaktywnieniu naturalnej zdolności do elastycznej zmiany neuronalnych wzorców, które decydują o jakości naszego życia.

Certyfikat

Certyfikat potwierdza przebyte szkolenie Design Thinking oraz umiejętności w zakresie:

  • Poszukiwania i tworzenia rozwiązań twórczych w życiu i w biznesie
  • Wykorzystania kreatywnego potencjału przy rozwiązywaniu problemów interpersonalnych i zespołowych
  • Proces treningowy przebiega z wykorzystaniem zdobyczy nauk kognitywnych jako mobilizowanie neuroplastyczności mózgu

Egzamin

Egzamin kompetencyjny w procesie certyfikacji:

Egzamin polega na zadaniu kreatywnym, które uczestnik ustala wraz z trenerami a następnie realizuje w przestrzeni ostatnich dni podróży a niekiedy kontynuując podjęty proces po powrocie do domu. Zadanie jest omawiane i superwizowane w trakcie wyprawy a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, po powrocie z wyprawy.